Chọn máy chủ đào của bạn:

Region Server Share Diff Status

Bước 1 - Tạo một ví tiền

Bạn có thể tải ví tiền với chỗi các khối hoàn thành: Ethereum Classic chính thức, sử dụng ví trực tuyến MyEtherWallet hoặc tạo một địa chỉ tại sàn giao dịch mã hóa, ví dụ Bittrex.

Bước 2 - Tải phần mềm đào tiền

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Trình khai thác GPU Ethereum Kép của Claymore - Trình khai thác tốt nhất cho AMD và Nvidia GPU’s. Chuỗi Bitcointalk.
Bắt đầu nhanh - Sẵn sàng tải xuống phiên bản của Trình khai thác GPU Ethereum Kép của Claymore (mật khẩu lưu trữ - 2miners).

Bước 3 - Sửa tệp xử lý theo lô

Sử dụng YOUR_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: 0x0073Cf1B9230cF3EE8Cab1971B8DbeF21eA7B595
Change RIG_ID trong tập tin bat. Ghi rõ tên giàn khoan mà bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Trường này không bắt buộc. Bạn có thể để trống nó.
Maximum 32 characters. Sử dụng chữ cái tiếng Anh, số và ký hiệu "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Tập tin bat của bạn sẽ trông giống như sau:

setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
EthDcrMiner64.exe -epool etc.2miners.com:1010 -allcoins etc -allpools 0 -eworker RIG_ID -ewal 0xc1776a1548d042968682f7f5669b4b7a7a0de09f -epsw x

ASIC Settings

This pool works with ASIC Miners.

Settings for Antminer E3

URL: etc.2miners.com:1010
Worker: YOUR_ADDRESS.RIG_ID
Password: x

Settings for Innosilicon A10 ETH Master

URL: stratum+tcp://etc.2miners.com:1010
Worker: YOUR_ADDRESS.RIG_ID
Password: x

Sự cho thuê giàn khoan khai thác

Pool này hoạt động bằng các dịch vụ cho thuê giàn khoan Miningrigrentals.comNicehash.com.

Cài đặt cho Miningrigrentals.com:

Algorithm: DAGGERHASHIMOTO
Pool Host: etc.2miners.com:1010
Workername (-u): YOUR_ADDRESS
Password (-p): x

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi, Nicehash thoát khỏi thử nghiệm pool do lỗi. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ pool Nicehash. Chỉ cần tiếp tục và tiến hành theo thứu tự.

Algorithm: DAGGER-HASHIMOTO(S)
Pool Host: etc.2miners.com:1010
Workername: YOUR_ADDRESS
Password: #

Choose the share difficulty

Share Diff Europe US Asia
8.6G etc.2miners.com:1010 us-etc.2miners.com:1010 asia-etc.2miners.com:1010

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ đào đang trò chuyện

Telegram

Cơ sở kiến thức xuất chúng dành cho các thợ đào