Làm thế nào để bắt đầu mining Ethereum Classic

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vực Share Diff Máy chủ Status

Bước 1 - Tạo một ví

Bạn có thể tải xuống ví với blockchain hoàn chỉnh: Ethereum Classic chính thức, sử dụng ví trực tuyến MyEtherWallet hoặc tạo địa chỉ tại sàn giao dịch tiền điện tử, ví dụ: Binance hoặc Gate.io.

Bước 2 - Tải xuống phần mềm khai thác

Đối với GPU Nvidia, chúng tôi khuyên bạn nên T-Rex hoặc là GMiner.
For AMD GPU's we recommend lolMiner hoặc là GMiner.
Bắt đầu nhanh - Tải xuống sẵn sàng cho phiên bản của GPU Miner (lưu trữ mật khẩu - 2 thợ mỏ).

Bước 3 - Chỉnh sửa tập tin bat

Sử dụng YOUR_ADDRESSmà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: 0xa6e43E5D497ce1f4d28b4270630E97308eDA8b3e
Nếu bạn muốn, bạn có thể Thay đổi RIG_ID trong tập tin bat Chỉ định tên của máy đào như bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Lĩnh vực này không bắt buộc. Bạn có thể để trống.
Độ dài RIG_ID - Tối đa 32 ký tự. Sử dụng chữ cái, số và ký hiệu tiếng Anh "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Hướng dẫn bằng video

Cài đặt cho Công cụ khai thác lolMiner:

lolMiner.exe --algo ETCHASH --pool etc.2miners.com:1010 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác T-Rex:

t-rex.exe -a ethash --coin etc -o stratum+tcp://etc.2miners.com:1010 -u YOUR_ADDRESS.RIG_ID -p x --fork-at etchash=epoch:390
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Gminer:

miner.exe --algo etchash --server etc.2miners.com:1010 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cho thuê giàn máy đào

Đaay là pool hoạt động với Miningrigrentals.com dàn máy đào cho thuê.

Cài dặt cho Miningrigrentals.com:

Name: 2Miners ETC
Type: ETCHash
Pool Host: etc.2miners.com:1010
Workername (-u): YOUR_ADDRESS
Password (-p): x

Cài đặt kết nối SSL cho người dùng có kinh nghiệm:

Khu vực Share Diff Máy chủ Status

Nếu bạn không biết kết nối SSL là gì và cách thiết lập nó, hãy sử dụng cài đặt tiêu chuẩn

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ mỏ đang trò chuyện

Telegram

Một nền tảng kiến thức nổi bật cho các thợ mỏ